Baza lokalowa dla Uchodźców z Ukrainy – Województwo Śląskie

НЕ ДОВІРЯЙТЕ БЕЗМЕЖНО щоб не стати жертвою торгівлі людьми
NE DOVIRYAYTE BEZMEZHNO shchob ne staty zhertvoyu torhivli lyudʹmy

r

UWAGA!!!

Zachowaj ostrożność

ROPS nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert!!!

r

УВАГА! не довіряй безмірно!!!

Будьте обережні/уважні

РОПС не поносе відповідяльності за зміст оголошення!!!

r

ВНИМАНИЕ!

Будтье осторожны/внимательны

РОПС не несёт ответственности за содержание объявления!!!

r

ATTENTION!!!

Be careful

ROPS is not responsible for the offer’s content!!!

ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ / OBYWATELU UKRAINY

Якщо ви перебуваєте в Польщі через втечу від війни – йдіть до URZĄD GMINY/URZĄD MIASTA там вам дадуть номер – PESEL (ідентифікаційний номер) – Ви також повинні мати фотографію як для ID-картки, якщо її немає, її зробить URZĄD GMINY/URZĄD MIASTA.

ПАМ’ЯТАЙТЕ:

 1. Громадянин України має право працювати на території Республіки Польща,
 2. Громадянин України може зареєструватися і бути визнаним безробітним або шукати роботу,
 3. Громадянин України може вести бізнес у Польщі.
 4. Громадянин України може отримати медичну допомогу

 

ТАКОЖ

Громадянин України має право:

 1. сімейні пільги,
 2. 500+ дитяча допомога
 3. одноразова сума до школи „DOBRY START”
 4. та інші переваги, включаючи фінансування „do żłobka”

В особливих випадках громадяни України мають право:

 • користування пільгами на соціальну допомогу z GMINY lub MIASTA,
 • психологічна допомога та продовольча допомога.

Правова основа: USTAWA z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583)

Jeżeli przebywasz w Polsce z powodu ucieczki przed wojną – idź do URZĘDU GMINY tam zostanie nadany numer PESEL – musisz posiadać również zdjęcie jak do dowodu osobistego, jeżeli go nie masz wykona je URZĄD GMINY.

Pamiętaj:

 1. Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Obywatel Ukrainy może zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy
 3. Obywatel Ukrainy może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą.
 4. Obywatel Ukrainy mogą korzystać z usług służby zdrowia.

PONADTO

Obywatelowi Ukrainy przysługuje prawo do:

 1. świadczeń rodzinnych,
 2. świadczenia wychowawczego 500+
 3. świadczenia dobry start,
 4. dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku,

W szczególnych przypadkach Obywatele Ukrainy uprawnieni są do:

 • korzystania ze świadczeń pomocy społecznej,
 • pomocy psychologicznej oraz pomocy żywnościowej.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583)