Logo ROPS
Herb Województwa Śląskiego
Informujemy, że na wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia została uruchomiona zakładka adresowana do obywateli Ukrainy o nazwie „Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy”

Z dniem 5 kwietnia 2022r. baza lokalowa - zakończyła swoją działalność

Szanowni Państwo. Z dniem 5 kwietnia 2022r. baza lokalowa – zakończyła swoją działalność
Zapraszamy do zapoznania się z linkami pomocnymi we wsparciu obywateli Ukrainy.

 

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY UCIEKAJĄCYCH PRZED WOJNĄ
  1. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w postaci: noclegu, żywności, odzieży – udaj się do najbliższego OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ. Zobacz listę.
  2. W pilnych przypadkach możesz skorzystać z pomocy Ośrodków Interwencji Kryzysowej. Lista OIK.
  3. Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił infolinię dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską. Osoby te mogą dzwonić na numer: +48 47 721 75 75.
  4. Specjalna infolinia dla polskich obywateli oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie. Osoby te mogą dzwonić na numer: +48 22 523 88 80.
  5. Na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców – ua.gov.pl obywatele Ukrainy mogą znaleźć kompleksowe informacje na temat wjazdu do Polski, punktów recepcyjnych oraz legalizacji pobytu.
r

UWAGA!!!

Zachowaj ostrożność

ROPS nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert!!!

Komunikat związany z sytuacją na Ukrainie

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

W związku z powyższym Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowali merytorycznie i graficznie ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi – obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.

Oprócz zaangażowania Polski w udzielanie wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom, należy podjąć również działania polegające na rozpowszechnianiu materiałów dotyczących zagrożenia handlem ludźmi i zwracających na niego uwagę. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną treścią oraz dystrybucji załączonych ulotek.

Strona działa dzięki uprzejmości zenboxTM  | hosting, domeny, certyfikaty SSL